Opvolging in de familie

Opvolging in de familie

Opvolging in de familie is niet altijd eenvoudig. Daar was het echtpaar wat tegenover me zat inmiddels ook achter. Sinds een jaar werkte hun zoon in het bedrijf. Daar waren ze dolblij mij, zo vertelde het echtpaar. Het was voor hen alle drie een droom die uitkwam. Echter, nu bedrijfsopvolging in beeld kwam, twijfelden ze. Bedrijfsopvolging, moesten ze het nu doen of niet doen?

Hun zoon, laten we hem David noemen, was een gouden kracht in de verkoop. Maar het ondernemerschap dat ze zelf hadden, zagen ze niet bij David. Hij kwam, zo vertelden ze, weinig met nieuwe ideeën, mistte overzicht en was financieel niet sterk. David wil de zaak heel graag overnemen, dat maakte het erg lastig om hun twijfels met hem te delen. Hoe kunnen we dit aanpakken, vroegen ze me.

 

Kern opvolging in de familie

De kern van het succes van een goede bedrijfsopvolging binnen de familie ligt in in goed en open overleg tussen alle familieleden. Gedoe komt er toch, zeg ik vaak. Dus probeer gedoe niet te vermijden, maar zorg juist dat het vroeg op tafel komt. Begin al vroeg met gesprekken over de opvolging. Zo’n vier tot zeven jaar voor dat u daadwerkelijk de opvolging gerealiseerd wil hebben is een mooi moment.

Betrek alle familieleden, vraag hun mening, houd ze op de hoogte en voer samen overleg voordat beslissingen worden genomen.

 

Schakel deskundigen in bij opvolging in de familie

Ervaring leert dat het  goed is deskundigen bij dit proces in te schakelen. Zo nemen emoties niet de overhand bij lastige boodschappen en blijf je makkelijker in gesprek met elkaar. Een deskundige helpt als belangeloze partij  bij het maken en vastleggen van duidelijke afspraken. Afspraken over bijvoorbeeld het tijdstip van overdracht, de taakverdeling en samenwerking met de opvolger(s), beoordeling van de opvolgers.

De deskundige begeleidt gedurende het opvolgingsproces.

Actieplan opstellen

Samen met David en zijn ouders ben ik aan tafel gaan zitten en hebben we een open gesprek gehad over de twijfels die er waren. David vond het niet leuk om te horen. In deze gesprekken werd echter ook heel snel duidelijk dat alle drie nog wel hetzelfde doel voor ogen hadden: een bedrijfsovername door David. Er is  een gezamenlijk actieplan gemaakt: David gaat een opleiding doen en krijgt een coach zodat hij zich sneller kan ontwikkelen. Zijn ouders gaan in samenspraak met David en de accountant, het zakelijke deel van een overname voorbereiden. Zo hopen we dat over een jaar alle seinen op groen staan om het formele overnametraject in gang te gaan zetten en dromen te realiseren.

 

Met een gezamenlijk opgesteld stappenplan voor overname heeft iedereen er vertrouwen in.

Aan de slag

 

Wil je ook een actieplan opstellen om de overname van je bedrijf binnen de familie goed te laten lopen? Klik dan hier voor een opvolgingsplan. Of neem contact op voor een vrijblijvend gesprek met onze specialist overnames binnen familiebedrijven.

Ik wil contact

 

Meer lezen kan natuurlijk ook: ‘ Het zit in de familie’  geschreven door L. van Rees is beslist de moeite van het lezen waard.

 

 

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp