Sparringpartner voor ondernemers

Bij Instituut Kleynenborgh helpen we ondernemers. Dit doen we bijvoorbeeld met ons ondernemershuis, onze e-books en door trainingen te geven. Maar ook door intervisie, coaching, door op te treden als sparringpartner of bijvoorbeeld als raad van advies. 

Sparring partner

Ondernemen kan een eenzaam bestaan zijn. Als zzp-er is dit vaak evident maar ook als ondernemer met personeel. In je bedrijf kun je niet vrij van gedachten wisselen over je strategie, zeker niet als die controversieel is. Maar ook nadenken over je eigen toekomst, je eigen plannen moet je in je eentje doen. Wil je over 5 jaar de zaak verkopen en wat betekent dit, of misschien heb je dat reeds gedaan en denk je “wat nu?”….

Coaching

Coaching is een manier om (onbewust) aanwezige competenties te ontwikkelen, denkpatronen te doorbreken en prestaties te verbeteren. Deze resultaten kunnen enkel worden bereikt als de coachee zich openstelt om, samen met de coach, op een open en eerlijke wijze zijn eigen gedrag, aannames en denkpatronen te onderzoeken. Coaching is persoonlijk. Het gaat om intrinsieke motivatie; het gaat over wie je bent.

Adviseur

Voor specifieke vraagstukken kunnen de mensen van Instituut Kleynenborgh optreden als adviseur. Zij kunnen een bepaald proces van verandering begeleiding, of advies geven over een specifiek vraagstuk. Denk hierbij aan strategievorming, talentmanagement, automatiseringsprojecten, fusies, overnames, et ceera, et cetera.

Juist op die momenten is het prettig om met iemand van Kleynenborgh te spreken. Omdat het ondernemers zijn die veel van jouw ervaringen herkennen. Mede door hun gedegen bedrijfskundige kennis op vele vlakken kunnen ze jouw onderneming en jou als ondernemer adviseren. 

Intervisie

Intervisie is een vorm van onderlinge advisering in kleine groepen van mensen met een vergelijkbaar werkniveau. Er wordt aan praktijkvraagstukken van de deelnemers zelf gewerkt. Er zijn belangrijke voorwaarden om effectief te kunnen zijn met intervisie en zonder een goede facilitator gedoemd te mislukken. Kijk hier voor een korte presentatie die we tijdens masterclasses intervisie gebruiken. De masterclass heeft tot doel kennis te maken met de kracht van een goede intervisiebijeenkomst. Intervisie kan goed meerdere keren met dezelfde groep plaatsvinden, bijvoorbeeld met een groep ondernemers telkens bij één van hen op locatie.

Raad van advies

Om regelmatig te kunnen spiegelen, gevraagd en ongevraagd advies te krijgen, kan het sparring partnerschap verder geformaliseerd worden. We spreken dan graag van een Raad van Advies. De raad bestaat vaak uit 2 of meer ervaren ondernemers of personen die op een bepaald terrein hun sporen hebben verdiend. De leden van de raad zijn altijd beschikbaar om mee te sparren, of om hun kennis en netwerk te gebruiken. Minimaal twee maal per jaar komt de raad samen met jou, of bijvoorbeeld de directie, de korte en langere termijn strategie te bespreken en bepalen hoe de doelen te bereiken.