ERP: De toekomst van Enterprise Resource Planning

IBM

De term Enterprise Resource Planning (ERP) voor bedrijfssoftware is pas begin jaren negentig bedacht door onderzoeks- en adviesbureau Gartner. De ontwikkeling van de software gaat veel verder terug. In een eenvoudig E-Book heb ik hier iets over geschreven. Blader deze online:

Of vul hier je email adres in en ontvang het ebook in PDF:

De geschiedenis is natuurlijk leuk, de toekomst is veel interessanter! Ook daarover staat wat in het E-Book, maar hier alvast de high-lights.

Industry 4.0

De belangrijkste ontwikkeling op technologisch vlak is de vierde industriële revolutie, industry 4.0. Een aantal technologische onderdelen ervan hebben nu al een serieuze impact op de ERP markt. Anderen zullen dat gaan krijgen:

  • Cloud: waarbij de software centraal beheerd en ge-update wordt
  • Internet of Things: waarbij alles met alles verbonden wordt
  • Big Data: waarbij de enorme berg gegevens eindelijk waarde oplevert
  • Artificial Intelligence: waarbij computers steeds meer zelfstandig beslissingen nemen

Value Chain Agility

Verandering is de nieuwe standaard. Techniek beperkt ons steeds minder. De technologische ontwikkelingen betekenen dat bedrijven steeds sneller moeten inspelen op veranderingen: ze moeten steeds wendbaarder worden. De rol van een bedrijf in de keten zal steeds vaker en sneller veranderen, ik noem dit “Value Chain Agility”. Is het bedrijf de ene keer opdrachtgever voor een grote order de volgende keer voert hij slechts één specifieke bewerking uit.

Gevolgen voor Enterprise Resource Planning

De verschillende ontwikkelingen hebben op allerlei manieren gevolgen voor de ERP-systemen. De traditioneel gesloten ERP-systemen moeten steeds meer integreren met andere systemen. Ook met systemen die heel anders van natuur zijn, zoals de besturingssoftware van een robot. Daarnaast zal het “zelf-lerend” karakter meer en meer zijn intrede doen. Waarom zou het ERP-systeem niet zelfstandig vraag patronen herkennen en aan de hand van weersvoorspellingen of beursberichten de optimale voorraad bepalen?

De steeds meer benodigde flexibiliteit van organisaties vraagt om ERP-systemen die voortdurend kunnen wijzigen en continue van inrichting (en implementatie) kunnen veranderen. Een alternatief is dat er steeds meer delen van ERP los verkrijgbaar zijn en met elkaar kunnen communiceren. Op deze wijze kan een bedrijf de op dat moment best passende ERP-oplossing samenstellen en wijzigen als de situatie daarom vraagt.

Tegelijkertijd zien we de ontwikkeling dat de ERP-gebruiker steeds meer opgegroeid is met computers, mobile devices en internet. Het gemak dat zij gewend zijn van deze tools verwachten ze ook van bedrijfssystemen. Zo is het voor de nieuwe generatie ERP-gebruikers onbegrijpelijk dat verschillende systemen niet automatisch met elkaar samen werken of dat ze als een scherm niet bevalt, ze niet eenvoudig een ander “appje” kunnen installeren.

Postmodern ERP

Was het Gartner die in de jaren negentig de term ERP introduceerde en deze 10 jaar later verrijkte tot “Extended ERP”. Inmiddels heeft onderzoeksbureau Gartner een term voor de nieuwe generatie ERP-systemen bedacht: Postmodern ERP.

Vooralsnog is de verwachting dat de bestaande ERP-spelers een belangrijke rol blijven vervullen in het leveren van de functionaliteit voor organisaties. Hierbij wordt ERP  een soort basis ruggengraat voor de organisatie. Het onderstaande plaatje van Gartner geeft deze “technologische ontwikkeling van ERP” mooi weer.

Waar blijft de game changer?

We leven in tijden waar bestaande business modellen telkens uitgedaagd worden. De nieuwkomers heten “disruptive” (ontwrichtend) en veroveren in korte tijd met onconventionele plannen de markt.

disruptie
Het is bijzonder dat de markt van ERP eentje is van langzame evolutie en nieuwe spelers die slechts in beperkte mate afwijken van de gevestigde orde. Wordt het niet tijd voor nieuwe spelers? Waarbij de data wellicht middels blockchain technologie niet meer centraal maar juist decentraal is opgeslagen;  tientallen app leveranciers per stuk slechts een fractie functionaliteit bieden; transacties op basis van AI en machine learning aangepast worden als nodig? Systemen waarbij de mens niet meer de invoer doet maar enkel op basis van de juiste realtime informatie de juiste beslissingen neemt?

Wie wordt de grootste ERP leverancier zonder eigen software?

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp