Begeleide intervisie

Instituut Kleynenborgh biedt professionals en organisaties de mogelijkheid tot begeleide intervisie met de Kenniskring Slimmer Ondernemen.

Wat is intervisie?

Intervisie is een manier om je eigen deskundigheid te bevorderen. Door samen met collega’s of andere professionals uit je werkgebied met elkaar mee te denken over vraagstukken uit de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar door het stellen van helpende vragen aan de hand van een intervisiemethode.

Door het hanteren van een juiste open vraagstelling, analyse en advisering, werk je samen aan oplossing van professionele vraagstukken, werkproblemen, interne veranderingen, werkdruk, leervragen en persoonlijk handelen.

Begeleide intervisie?

Intervisie kan begeleid en onbegeleid plaatsvinden. Het voordeel van begeleide intervisie is dat iemand de leiding neemt, de rode draad in de gaten houdt en de structuur beheert. Je kan er ook voor kiezen om te starten met een begeleide intervisiegroep, die na enige keren samen komen, zonder begeleiding verder gaat.

Intervisiemethoden

Er zijn meerdere methoden van intervisie die kunnen worden gebruikt. In overleg met betrokkenen bepaal je  samen welke methode(n) gebruikt zal worden.

Begeleiding vanuit Kleynenborgh

Intervisiebegeleiders van Kleynenborgh hebben ervaring met verschillende intervisiemethodieken. Zij zijn erop getraind de groep zelfredzaam te maken. Zelfredzaam wil zeggen dat de intervisiebegeleider ernaar streeft dat de intervisiegroep na 6-8 keer zelfstandig verder kan gaan.

Naast intervisiebegeleiders voor net opgerichte en bestaande groepen, biedt Kleynenborgh ook de mogelijkheid voor ondernemers om zich aan te sluiten bij de Kenniskring Slimmer Ondernemen. Voorafgaand aan de Kenniskring Slimmer Ondernemen biedt Kleynenborgh een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek aan. Wij hechten er belang aan dat het klikt tussen de organisatie, de overige deelnemers en onze facilitator. Een vertrouwensband is immers een voorwaarde voor een goede samenwerking.
Afhankelijk van de behoefte bestaat een begeleide intervisie, gericht op het realiseren van een zelfstandig werkende intervisiegroep, uit  6 bijeenkomsten. De frequentie van de bijeenkomsten wordt in overleg bepaald. De facilitator heeft vooral een stimulerende, adviserende en kritische rol. Hij vormt een objectief klankbord en kan omgaan met de verschillende krachtenvelden en belangen tijdens de begeleide intervisie.

Schrijf je nu in!

Meer informatie

Maak een vrijblijvende afspraak met ons voor meer informatie.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail