Re-inventing business: boekrecensie

re-inventing business

Recensie: Re-inventing Business, hoe bedrijven hun business model innoveren
Auteurs: Volbeda, H. , F. van den Bosch, K. Heij (2013)

Re-inventing Business is het eerste boek dat ik letterlijk heb stukgelezen. Hoewel de inhoud van het boek er zeker aanleiding toe gaf, werd dit met name veroorzaakt door de slechte wijze waarop ” Re-inventing Business”  gebonden was.  Dit heeft me echter niet belemmerd het boek uit te lezen, want ‘Re-inventing Business’ levert nieuwe inzichten op. Niet alleen in welke strategieën een organisatie kan volgen als het op zoek is naar innovaties, maar vooral hoe de organisatie succesvol hun business model kunnen innoveren. De auteurs van Re-inventing Business geven (top) management handvatten over wat zij moeten doen om nieuwe ideeën om te zetten in succesvolle innovatieve manieren om geld te verdienen.

 

SAMENVATTING

In deze tijd van veranderingen is business model innovatie noodzakelijk om te kunnen blijven voortbestaan. De auteurs gaan in ” Re-inventing Business” dieper in op hoe nieuwe business modellen te ontwikkelen. De vragen die centraal staat in het boek zijn:

 • Hoe verander je je business model
 • Wanneer doe je dat?
 • In welke mate doe je dat?

Bij de beantwoording van deze vragen, onderscheiden de auteurs hierbij drie soorten strategieën: vernieuwing, replicatie of een combinatie daarvan. De keuze hiertussen kan intern of extern gedreven zijn. Dit leidt tot de volgende matrix (bron: Re-inventing Business).

 

3 verander strategiën

Replicatie business model

Bij replicatie richt de organisatie zich op het handhaven van de bestaande concurrentiepositie, dan wel deze verbeteren door verbetering van bestaande manieren van waardecreatie door incrementele innovatie van het bestaande business model (Kaizen). Deze strategie zien we veel terug in de financiële sector, de maakindustrie en de metaalproductie.

Vernieuwing business model

Bij vernieuwing richt de organisatie zich op een nieuw business model, wat in ieder geval  nieuw voor de organisatie, maar ook nieuw voor de wereld kan zijn. Deze strategie zien we veel terug bij de zakelijke dienstverlening.

Duaal business model

De duale strategie, met zowel een focus op vernieuwing, als op replicatie, zien we terug in de life science, ICT en de voedingsmiddelen sector.

Indien de organisatie niet kiest voor business model innovatie, dan is er sprake van fixatie. Bij fixatie houdt de organisatie vast aan haar bestaande business model. Het zijn vaak zeer rigide organisaties gericht op behoud en stabiliteit. De focus ligt op het uitmelken van de cash cows. Deze strategie zien we veel terug bij de overheid en in de bouwsector. Fixatie dient u te allen tijde te vermijden. Immers: stilstand is achteruitgang.

Hefbomen

Om als organisatie business model vernieuwing dan wel business model replicatie te realiseren zijn er  vier hefbomen die de organisatie in kan zetten:

 • Technologie
 • Management
 • Organisatievormen
 • Co-creatie

Technologie

Nieuwe technologie draagt bij aan vernieuwing en replicatie, echter, te veel nieuwe technologieën stellen organisaties wel in staat om complexe technologische oplossingen te verwezenlijken, maar de integratie van veel technologische kennis levert wel veel uitdagingen op. Er bestaat het risico op informatie overload. Om informatie overload te voorkomen, is het belangrijk dat de organisatie een hoog kennisabsorptievermogen heeft: een hoog vermogen om kennis uit de omgeving te identificeren, op te nemen, te verwerken en te benutten.

De technologie als enkelvoudige hefboom is overigens onvoldoende om nieuwe business modellen succesvol te maken. Daarvoor is ondersteuning van de andere hefbomen, met name management, noodzakelijk.

Management

Het succes van nieuwe business modellen hangt vooral af van de manier waarop het management nieuwe technologieën, kennis en  middelen inzet. Er zijn twee soorten managementvaardigheden die de kennisbasis van de organisatie beïnvloeden, en daarmee de bron vormen van businessmodel- innovatie (Re-inventing Business):

 • Het repertoire: vaardigheid om bestaande werkwijzen ter discussie te stellen, kennis op verschillende manieren te integreren en opnieuw te configureren. Dit vergt een brede en diepe kennisbasis (technologische, markt, product, distributie kennis) en gevarieerde managementexpertise.  Managers moeten het vermogen hebben nieuwe ideeën te identificeren en deze te steunen in plaats van bestaande routines tot het uiterste te exploiteren. De managers moeten een passie voor experimenteren en een groot leervermogen hebben.
 • Handelingssnelheid: snelheid waarmee kennis geïntegreerd en opnieuw geconfigureerd wordt.

Bovengenoemde managementvaardigheden zijn niet te koop, ze vergen een strategische visie, lange ontwikkelingen en duurzame investeringen.

Qua managementstijl geldt dat transformationeel leiderschap zowel bij replicatie als bij vernieuwing werkt als versneller van business model innovatie

Organisatievormen

De organisatiestructuur beïnvloedt de coördinatie en communicatie tussen personen en daarmee de toegang tot kennis. Een decentrale organisatiestructuur zorgt voor een meer efficiënte manier van informatie. Echter decentralisatie kan er ook voor zorgen dat niemand het overkoepelende geheel van de informatie meer overziet.

Het management dient na te denken over de wijze waarop het nieuwe business model wordt vormgegeven: binnen of buiten de organisatie; gecentraliseerd of gedecentraliseerd; virtuele organisatie, of toch maar niet? De keuze die gemaakt wordt draagt bij aan de succeskans van het nieuwe business model.

Hierbij geldt dat nieuwe organisatievormen sterker bijdragen aan replicatie dan aan vernieuwing en vernieuwing meestal makkelijker gerealiseerd wordt als het (deels) buiten de organisatie wordt gerealiseerd (start ups).

Co-creatie

Samenwerking met externe partijen biedt de mogelijkheid voor de creatie van een nieuw innovatief business model wat de organisatie niet zelfstandig of minder snel kan realiseren. De organisatie moet daarvoor wel over de vaardigheid beschikken om de juiste partners te selecteren en te behouden, en de vaardigheid om relaties op tijd te beëindigen. Co-creatie is zowel bij business model vernieuwing, als bij business model replicatie zinvol. In beide gevallen dient er wel een balans gevonden te worden tussen externe, op samenwerking gerichte groei, versus  autonome, organische groei.

Wanneer is het nu tijd om over te gaan op business model innovatie?

Volgens de auteurs van ” Re-inventing Business”  dient de organisatie over te gaan op een nieuw business model als er sprake is van drie ontwikkelingen:

 • De concurrentiepositie van de organisatie verslechtert door toenemende concurrentiedruk.
 • Het onderscheidend vermogen van de kernvaardigheden en kerncapaciteiten neemt af.
 • Nieuw talent, met de capaciteiten om nieuwe business te ontwikkelen, vertrekt uit de organisatie.

 

Oordeel

Zit u vast in industriële of organisationele mindsets? Dan is ” Re-inventing Business”  beslist een aanrader om te lezen. Maar ook als u (nog) succesvol bent in uw business, is het verstandig om ‘Re-inventing Business’ te lezen.  U krijgt oog voor de hefbomen binnen de organisatie, die u gaan helpen succesvol te blijven.

En ik vond het boek nog leuk om te lezen ook.

re-inventing business - boek

Bestel het boek bij Managementboek.nl door hier te klikken

 

Meer lezen

 

Boekrecensie: Fluitend veranderen

Groeien zonder rem

Boekrecensie: Dromen, durven doen

Ruim je huis op voor je verder gaat

Kernkwaliteiten

 

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp