Leiderschap in digitaal tijdperk

Digitaal tijdperk en leiderschap

Technologische ontwikkelingen zijn van invloed op leiderschap

Door technologische ontwikkelingen verandert onze maatschappij razend snel van een industriële maatschappij naar een kennis- en dienstenmaatschappij. Steeds vaker wordt routine werk en minder voorspelbare werkzaamheden overgenomen door hoogwaardige technologie.

 

” Administratief personeel, zoals boekhoudkundig medewerkers (286 duizend Nederlanders) en secretaresses, data-invoerders en andere administratief medewerkers (179 duizend Nederlanders), dreigen het zwaarst getroffen te worden door automatisering. (bron: Volkskrant)

Professor Frey van de Universiteit van Oxford:

“Er zijn drie soorten werk waar vooralsnog grote obstakels zijn om te worden overgenomen door robots: werk dat creativiteit vergt, werk gericht op nieuwe ideeën verzinnen en werk met veel sociale interactie.” (bron: WRR )

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde van medewerkers zit door de technologische veranderingen niet langer in hard werken, maar in hun vasthoudendheid, origineel kunnen denken, goed kunnen samenwerken in teams, anderen overtuigen en goede ideeën krijgen met mensen met wie je werkt. Deze nieuwe toegevoegde waarde vraagt om nieuwe principes van leidinggeven.

Oude en nieuwe principes

In organisaties maken we helaas nog steeds vooral gebruik van principes uit het industriële tijdperk, zoals hiërarchie en controle, scheiding tussen denken en doen, plannings-optimisme en bureaucratie. De huidige tijd vraagt nieuwe principes, zoals individuele en collectieve reflectie, samen onderzoeken en leren, elkaar aanspreken, stimuleren en faciliteren.

Huidige leidinggevenden worden geconfronteerd met een paradoxale situatie: aan de ene kant moeten ze een nieuwe vorm van aansturen en organiseren eigen maken, terwijl ze aan de andere kant nog moeten voldoen aan de traditionele eisen.

 

Gevolgen

De robotisering en digitalisering heeft een aantal belangrijke gevolgen voor leiderschap:

  • Netwerken wordt steeds belangrijker: organisaties zijn steeds minder individuele organisaties, en maken steeds vaker deel uit van continue veranderende netwerken en ketens.
  • Leiderschap is niet langer gebaseerd op kennismacht: alle informatie is te vinden door iedereen.
  • Leidinggevenden zijn steeds kwetsbaarder, doordat, door transparantie en openheid, in de samenleving de handelingen van de leidinggevenden steeds meer onder een vergrootglas komen te liggen
  • Mensen trekken zich steeds minder aan van formele macht en formele posities
  • Mensen houden niet van onzekerheid, dus leidinggevenden krijgen meer te maken met weerstand, in deze snel veranderende maatschappij.

 

Competenties van leiders

Niet langer is de leidinggevende ‘De Held’ die op een sokkel geplaatst wordt. De huidige tijd vraagt om een leidinggevende die stuurt op zelfsturing, ruimte geeft en persoonlijk betrokken is, betrouwbaar is. En iemand die glashelder en rechtvaardig kan zijn als de situatie daarom vraagt.

 

Kom jij van je sokkel af?

In hoeverre ben je zelf al geschikt als voor echt leiderschap in het digitaal tijdperk?

  • Geloof je in zelfsturing van je medewerkers?
  • Kun je je ‘sokkel’ missen? Kun je zonder de status?
  • Ben je oprecht geïnteresseerd in anderen? In je medewerkers? In de mens?

 

Deze blog is gebaseerd op het artikel ‘ Leiderschap in een veranderend tijdperk’ geschreven door Robert Mentink, gepubliceerd in ‘ Basisschool management, 2015, nr 7, p 9-13

 

De blog is tevens opgenomen als kennisclip bij de module HRM, van de MBA-opleiding aangeboden door het NTI.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp